Op zoek naar een beter leven 

Onderzoek naar het verleden, het heden en de toekomst bezien vanuit het perspectief van ongedocumenteerde migranten.

Over de hele wereld streven mensen naar het best mogelijke leven. Voor sommigen betekent dit dat ze, in de hoop op een beter leven elders, hun thuisland moeten verlaten. Het leven in een nieuw land kan echter ook tegenvallen. Onderzoek toont aan dat de oorspronkelijke droom waarmee migranten zonder papieren komen, vaak onvervuld blijft. Maar wat gebeurt er daarna? Hoe worden dromen en ambities bijgesteld en wat betekent dit voor het welbevinden? 

Om dit beter te begrijpen zijn we het onderzoek “Op zoek naar een beter leven: het verleden, het heden en de toekomst bezien vanuit het perspectief van ongedocumenteerde migranten” gestart. Het onderzoek is geïnitieerd door dr. Esther Sulkers (senior onderzoeker van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen) en Karijn Kakebeeke, visueel antropoloog en directeur van de Picture Bridge Foundation, een organisatie gespecialiseerd in participatieve visuele onderzoeksmethoden (www.picturebridgefoundation.nl). 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het leven, de dromen en het welzijn van ongedocumenteerde migranten die in Nederland wonen. 

Via een mix van storytelling en fotografie willen we meer te weten komen over het huidige leven, het leven in het thuisland, de migratiedroom en de dromen voor de toekomst van onze onderzoeksdeelnemers (ongedocumenteerde migranten van 25-40 jaar die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika). Deze informatie willen we op een participatieve manier verzamelen, dat wil zeggen dat we samen met de onderzoeksdeelnemers discussiëren over de betekenis van de (foto)verhalen van de deelnemers. Dit zal gebeuren door middel van een reeks individuele en groepsbijeenkomsten (afhankelijk van wat de voorkeur heeft). 

Vindt u het belangrijk dat Nederlanders migranten beter begrijpen? Dat ze een beeld hebben van de dromen en doelen van migranten, en de keuzes die ze maken? In dit onderzoek leert u over storytelling en fotografie en krijgt u de kans om uw verhaal vanuit uw perspectief te delen met een groter publiek. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie ovet het onderzoek neem dan contact op met Esther Sulkers (e.sulkers@umcg.nl) of Karijn Kakebeeke (info@karijnkakebeeke.com). 

Het onderzoek vindt plaats in het voorjaar van 2022. Het onderzoek duurt 4 maanden. Gedurende deze periode ontvangt u een korte fotografietraining en zijn er 5 bijeenkomsten (met tussenpozen van drie weken). 

De onderzoekers 

Esther Sulkers

Esther

Mijn werk als onderzoeker bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich op het snijvlak van gezondheidspsychologie en Global Health. Mijn onderzoek richt zich op coping en psychologische aanpassing van mensen die geconfronteerd worden met ernstige tegenslagen (o.a. somatische ziekte, armoede) in binnen- en buitenland.  

Naast mijn werk aan de universiteit ben ik actief betrokken bij onderzoeksprojecten van een NGO die gratis gezondheidszorg en onderwijs biedt aan de allerarmsten die op straat en in sloppenwijken in Kolkata, India leven.  

Ik ben gefascineerd door de veerkracht van mensen die worden geconfronteerd met moeilijke omstandigheden waar ook ter wereld. 

Karijn Kakebeeke

Karijn

Ik ben een visueel antropoloog en documentair fotograaf. Of makkelijker gezegd, een visuele verhalenverteller. Ik gebruik afbeeldingen om verhalen te vertellen waarvan ik denk dat woorden alleen niet voldoende zijn. Ik maak de beelden zelf of faciliteer anderen om ze zelf hun verhaal te laten vertellen. Veel van mijn werk richt zich op vraagstukken die met migratie te maken hebben. Mijn werk wordt gedreven door de motivatie om beter te begrijpen wat bepaalde dingen die ik lees of hoor in het nieuws eigenlijk betekenen. 

Ik geef ook les in fotografie en train in photovoice, een participatieve onderzoeksmethode gebaseerd op het gebruik van fotografie.