Organisatie

HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen met een
migratieachtergrond. Mensen die ooit zelf hebben ervaren hoe
ingewikkeld het is om in een ander land, met een andere taal en een andere cultuur, een bestaan op te bouwen.
De voorzitter en penningmeester van de stichting Company of
Friends is Adnan Ibrahimović. Adnan begon na zijn vlucht uit Bosnië Herzegovina een carrière als profvoetballer. Daardoor was hij in staat zin familie uit de oorlog naar Nederland te halen. Door een blessure stopte zijn voetbalcarrière helaas abrupt, maar met veel studie en doorzettingsvermogen ronde hij zijn masteropleiding in Financial Decision Making af en doceert hij nu dit vak op de Hogeschool van Rotterdam.
De eerste secretaris van het bestuur, July Olij, heeft Cultuur,
Organisatie en Management gestudeerd aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en heeft ruime ervaring met het werken met irreguliere migranten, vreemdelingenbeleid en het verbeteren van werkprocessen. Deze ervaring zet zij ook in voor Company of Friends.
De tweede secretaris van het bestuur, Rudolf Oosterbaan.
Geboren en getogen in Amsterdam, maar met Braziliaanse
achtergrond. Rudolf is een polyglot die al meer dan 15 jaar in de ICT-branche werkt.

Gegevens van de Stichting

Administratieve gegevens

De naam van de stichting is: Company of Friends
De stichting is opgericht op: 10 september 2018, te Amsterdam
KVK nummer: 72559292
RSIN/fiscal (identificatie)nummer: 8591 52 765
Bankrekening: NL09 INGB 0008 7258 81
ANBI status sinds 14 april 2020

Contact

info@companyoffriends.nl
Hartveldseweg 34B
1111 BG Diemen

Doelstellingen

De stichting heeft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel:

 • 1. migranten te begeleiden bij hun terugkeer of doormigratie;
 • 2. migranten inzicht te laten verkrijgen in hun juridische,
  maatschappelijke en persoonlijke positie in Nederland en Europa;
 • 3. migranten te ondersteunen bij hun re-integratie in hun land van
  herkomst:
 • 4. het geven van informatie, voorlichting en advies aan zowel
  migranten als van particuliere, publieke en semipublieke organisaties.

Functies van Bestuurders

Voorzitter: Adnan Ibrahimović
Eerste secretaris: July Olij
Penningmeester: Adnan Ibrahimović
Tweede secretaris: Rudolf Oosterbaan

Beloningsbeleid

De bestuurders zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Stichting Company of Friends. De werkzaamheden verricht door het bureau van Company of Friends worden alleen dan vergoed wanneer er hiervoor en (project) subsidie beschikbaar is. De hoogte van de beloning volgt de reglementen en voorwaarden van de subsidieverstrekker.

Financiële verantwoording

Oprichting


De Stichting Company of Friends is te Amsterdam opgericht op 10
september 2018 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 72559292.

Doelstelling

De stichting heft – met uitsluiting van winstoogmerk – ten doel:

 1. migranten te begeleiden bij hun terugkeer of doormigratie;
 2. migranten inzicht te laten verkrijgen in hun juridische,
  maatschappelike en persoonlike positie in Nederland en Europa;
 3. migranten te ondersteunen bij hun re-integratie in hun land van
  herkomst:
 4. het geven van informatie, voorlichting en advies aan zowel
  migranten als an particuliere, publieke en semipublieke organisaties.

Directie

Directie van het bureau wordt gevoerd door Joquebede
Mesquita Siqueira.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Project Reset

Op 1 oktober 2019 heft Stichting Company of Friends op verzoek van de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en project ingediend voor en projectsubsidie van €150.000,-. Deze aanvraag is afgewezen op 13 november 2019
omdat DT&V verwacht dat wij de doelstellingen niet kunnen halen en ok de financièle draagkracht missen.
Wij zijn het hier niet mee ens, we hebben uitgebreide contacten. Bovendien hebben de we de aanvraag gedaan in overleg met het Ministerie, juist om dit soort beslissingen te voorkomen. Ook heeft
Accompanied zich voor €20.000 garant gesteld om dit project it te kunnen voeren. Tegen deze beslissing teken wij daarom op 12 december 2019 bezwaar aan, in de verwachting dat dit een
administrative fout is van DT&V.

De hoorzitting is op 20 januari 2020 een hoorzitting en de sfeer is onaangenaam. Wij mogen geen vragen stellen, dat mag alleen DT&V.
De bezwaarcommissie heeft wetteliik zes weken de tijd om een beslissing te nemen, maar mag dat met nog eens zes weken verlengen. Dat don zij ok. De nieuwe uiterste beslisdatum is 16
maart 2020.

DT&V stopt echter de communicate eenzijdig en ook weigert deze afdeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om a 12 weken, na de uiterste beslistermijn, een beslissing te nemen. Zelfs ons
verzoek om en verslag van de zitting bij de bezwaarcommissie, wordt genegeerd.
Wij volgen het geijkte pad tegen ambtelike willekeur en volgen de regels. Wij tekenen daarom bezwaar aan tegen de gang van zaken bij de Ombudsman. Echter, ook de Ombudsman krijgt gen uitspraak te
horen en wordt afgewimpeld.

Daarop dienen wij op 27 april 2020 en “Formulier dwangsom bij niet
tijdig beslissen” in. Ook hierop wordt door DT&V niet gereageerd. De
dwangsom word niet betaald, wij worden volledig genegeerd.
Een laatste optie is beroep aantekenen bij de rechtbank. Dat doen we dus. Dat werkt een beetje, de dwangsom wordt nu snel betaald en er wordt beloofd dat er een besluit wordt genomen. Niet verrassend is het besluit negatief. We besluiten het beroep voort te zetten. Dit is een lang en uitzichtloos traject waarvan en uitspraak pas ver na de bedoelde projectperiode zal vallen. Er is eind 2021 nog geen zicht op een voortgang in de beroepsprocedure.


nl_NL