Diensten

PRAKTISCHE IDEALISTEN

Bij Company of Friends zien we migranten als individuen. Zij hebben misschien soms een zetje nodig, tips, een goed gesprek of een luisterend oor. 
Het zijn mensen die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen, op eigen benen kunnen staan en hun eigen weg gaan. Als vrienden helpen we hen daarbij, als dat nodig is. 

ONZE DIENSTEN

ARMOEDE DOOR CORONA 

De coronapandemie heeft veel irreguliere migranten in problemen gebracht. Acute problemen. Het Rode Kruis heeft samen met Albert Heijn tijdelijk voor de meest schrijnende gevallen voedselpakketten beschikbaar gesteld. Natuurlijk waren wij graag bereid te helpen bij de distributie. De katholieke kerk “Sint Petrus’ Banden” in Diemen (onze buren) stelde zijn kerkplein ter beschikking en we hebben vele honderden voedselpakketten uit kunnen delen. Later in 2020 konden we boodschappenkaarten (een soort cadeaubonnen voor Albert Heijn) uitdelen. Dat is veel praktischer en ook minder betuttelend. Ook Etos stelt kaarten beschikbaar zodat ook noodzakelijk drogisterijartikelen kunnen worden aangeschaft. De pakketten en de kaarten zijn bedoeld voor de meest kwetsbaren die niet voor andere hulp in aanmerking komen.

REPATRIËRING

In maart 2020 was de eerste lockdown. Heel veel irreguliere Braziliaanse arbeidsmigranten zaten ineens zonder inkomsten, maar wel met hoge huurkosten. Ook maakten zij zich zorgen over hun familie en vrienden in Brazilië. Company of Friends werd overstelpt met vragen van Brazilianen uit heel Europa over hoe zij snel naar huis konden gaan. Dat was niet eenvoudig. De meeste vluchten waren geannuleerd, er waren slechts twee vluchten per week naar Brazilië. Bovendien waren IOM en andere instellingen die zouden kunnen helpen, deze eerste weken van de pandemie gesloten. Wij hebben doorgewerkt en het is ons gelukt om honderden Brazilianen te helpen bij hun repatriëring. De vraag naar terugkeer is nu, anderhalf jaar later veel minder en er komen weer veel irreguliere arbeidsmigranten uit Brazilië hun geluk in Nederland proberen. 

ADVIES

Company of Friends spreekt wekelijks tientallen Latijns-Amerikaanse irreguliere arbeidsmigranten. Vaak komen zijn met praktische vragen over bijvoorbeeld de school van hun kinderen, gezinsproblemen, financiën of hun juridische positie. Natuurlijk helpen wij daarbij en waar nodig verwijzen we door naar een andere organisatie of een advocaat. Als dat nodig is, blijven we erbij om te vertalen of om bij te staan.

Wij zijn politiek onafhankelijk en wars van activisme. Natuurlijk zijn we ons bewust van de vaak gepolariseerde discussie rondom migratie en van de enorme kloof tussen wetgeving en handhaving. Maar wij benadrukken in onze adviezen aan de migrant altijd zijn eigen kunnen en individuele verantwoordelijkheid.

MEDISCHE VRAGEN 

De kinderen van de irreguliere arbeidsmigranten zijn vanzelfsprekend ook hard getroffen. Door de lockdown Door onze inzet tijdens de pandemie kregen we ook veel medische vragen. Veel mensen, vooral kinderen, lijden ook fysiek onder de steeds slechter wordende leefomstandigheden. Er is soms wel een huisarts te vinden die wilt helpen, maar als je alleen Portugees spreekt kan je niet echt geholpen worden. Daarom hebben we Dokters van de Wereld gevraagd eens per twee weken bij ons (op het terrein van de Sint Petrus’ Banden kerk) met hun mobiele huisartsenpost een spreekuur te houden. Enkele van onze vrijwilligers helpen hierbij met vertalingen. Ook de GGD houdt af en toe bij ons spreekuur voor Portugees- en Spaanstaligen.

ARMOEDE BIJ KINDEREN 

De kinderen van de irreguliere arbeidsmigranten zijn vanzelfsprekend ook hard getroffen. Door de lockdown konden zij niet naar school, thuis wonen ze vaak met een heel gezin in een kamer en aan digitale lessen kunnen zij niet meedoen omdat zij geen laptop hebben. Leergeld Amsterdam is er voor kinderen in armoede. Via Company of Friends kunnen zij ook kinderen van Zuid-Amerikaanse arbeidsmigranten bereiken. Natuurlijk verzorgen wij ook de uitdeling van leermiddelen voor deze kinderen.

CORONA WHATSAPP LIJN 

De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken en een vraag hebben over corona. Zo hebben zij een luisterend oor en advies tijdens de coronacrisis. Omdat er eerst geen Portugeestalige hulplijn was, hebben we het Rode Kruis aangeboden deze te bemensen. Dit doen we sinds mei 2020 en we hebben inmiddels honderden mensen te woord gestaan.eren. 

nl_NL