Doneer

DONEER

Company of Friends is een stichting die zich inzet voor de positie van migranten waarbij het bieden van inzicht in de eigen (persoonlijke, maatschappelijke, economische en juridische) positie en mogelijkheden centraal staat.
Wat willen wij bereiken?
Company of Friends wil bereiken dat migranten zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van hun positie in Nederland. Daarnaast wil CoF fungeren als kenniscentrum in het maatschappelijk veld om zo beleid en aanpak van overheden omtrent de doelgroep gerichter en efficiënter te maken.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

nl_NL